B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

14 december 2017

Twitter tools

Er zijn honderden tools die je toelaten berichten op Twitter te publiceren. Er is natuurlijk de website van Twitter (twitter.com) en de officiële apps van Twitter (op iPhone, iPad, Android, Windows Phone, BlackBerry, ...). Dan zijn er nog een heleboel social media tools (websites en/of apps) die ook toelaten om tweets te publiceren. Bovendien kan iedereen die een beetje handig is zelf een tooltje in elkaar steken om de Twitter API te benaderen en zo tweets te publiceren.

Diezelfde Twitter API laat overigens toe om na te gaan met welke tools de tweets gepubliceerd werden. En dit kan interessante inzichten opleveren.

David Robinson, een data scientist (hoe kan het ook anders) publiceerde in augustus 2016 een grondige analyse van de tweets van Donald Trump: Text analysis of Trump's tweets confirms he writes only the (angrier) Android half Blijkbaar hanteerde Donald Trump toen persoonlijk een Android smartphone, en iemand anders een iPhone om berichten op zijn Twitter-account te publiceren. Maar dat was voor zijn eedaflegging als president.

Ik heb even de moeite genomen om via de Twitter API de tweets van de leden van de huidige federale regering op te vragen, dit zijn 14 ministers en 4 staatssecretarissen. De Twitter API laat slechts toe om de laatste 3200 tweets van een user op te vragen. Sommige twitterende ministers en staatssecretarissen zitten daar al een heel stuk boven ... In het totaal bekwam ik bijna 40.000 tweets. De oudste tweet in deze collectie dateert van 5 mei 2010 en was van de hand van François Bellot, zie twitter.com/FrancoisBELLOT/status/13429143006 Omdat hij nog maar 293 tweets gepubliceerd heeft, is zijn oudste tweet nog op deze manier op te vragen. Sommige politici waren er nog vroeger bij. Zowel @alexanderdecroo en @dreynders hebben hun account aangemaakt in mei 2009.

Deze 40.000 berichten werden door 33 verschillende tools gepubliceerd. Vier tools volstonden voor reeds 87% van de tweets : Twitter for iPhone, Twitter Web Client, Twitter for iPad en Twitter for Android. En als we daar nog Twitter Lite en Twitter for Websites bijdoen, komen we aan 94% van de tweets. Met de overblijvende 27 tools werd maar 6% van de tweets (2272) gepubliceerd.

De eerste grafiek geeft per regeringslid de belangrijkste tools die gebruikt werden bij de publicatie van de tweets. De kleur gebruikt voor de apps op iPhone om te twitteren (zwart) valt duidelijk op. De gebruikers van Android apps zijn duidelijk in de sterke minderheid. Zou de federale regering een samenaankoop van iPhones gedaan hebben?

De tweede grafiek geeft het globale aandeel van de belangrijkste platformen gebruikt voor de bijna 40.000 tweets. iPhone domineert duidelijk met 50% van de tweets, gevolgd door webversie van Twitter met 28%. Enkele ministers hebben zelfs ooit gebruik gemaakt van een BlackBerry om te twitteren: 490 tweets door @jvanovertveldt en 106 door @svandeput.
Als de collectie tweets beperkt wordt tot de berichten die sinds 1 september 2017 gepubliceerd werden, krijgen we een meer geactualiseerd beeld. @FrancoisBELLOT was in die periode de minst productieve Twitter-account (17 tweets), @FranckenTheo was duidelijk de meest productieve met 1609 tweets. Op 100 dagen geeft dit gemiddeld 16 tweets per dag!
Het beeld van de recente tweets per tool geeft een nog groter aandeel voor iPhone (63%). Enkel @pieterdecrem maakt geen gebruik van een iPhone. Hij beperkt zich tot een Android smartphone en de webversie van Twitter. Bij drie regeringsleden wordt zowel een iPhone als een Android gebruikt voor de publicatie van de tweets: @alexanderdecroo, @Koen_Geens1 en @Maggie_DeBlock. Dit kan een indicatie zijn dat naast het regeringslid nog andere personen toegang hebben tot de Twitter-account. De rode balk bij @FranckenTheo slaat op Twitter Lite, een oplossing van Twitter om te twitteren op mobiele devices. Van BlackBerry is ondertussen geen sprake meer ...

In de lijst van gebruikte tools om te twitteren heb ik geen "grote" social media monitoring en publishing tools gevonden (zoals Coosto, CX Social, Falcon Social, OBI4wan, Radian6, Sparkcentral, Sprinklr, Sprout Social, ...). In het verleden maakten @Koen_Geens1 en @McMarghem eventjes gebruik van Hootsuite (maar niet meer sinds 1 september 2017). Van Tweetdeck zijn er drie gebruikers : @jvanovertveldt (72 tweets van 96 tweets sinds 1 september), @alexanderdecroo (20 tweets van de 394 tweets sinds 1 september) en @McMarghem (2 tweets van de 190 tweets sinds 1 september). Misschien is er hier nog ruimte voor de aanbieders van social media monitoring en publishing tools, zeker indien de accounts door de communicatiemedewerkers op de kabinetten zouden beheerd worden.

Related Posts with Thumbnails