B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 oktober 2017

Tweets van politici

De gebeurtenissen van afgelopen weekend in Catalonië hebben tot een heleboel tweets geleid. Bij deze tweets waren er een heleboel van Vlaamse politici. De tweets van de Vlaamse politici laten enkele interessante patronen zien.

Verschillende politici van de N-VA waren de afgelopen dagen (van donderdag 28 september tot en met zondag 1 oktober) zeer actief op Twitter
Er zijn 7 vooraanstaande N-VA politici die in die periode zelf meer dan 20 tweets gepubliceerd hebben. Sommige tweets hadden inderdaad te maken met reacties op de gebeurtenissen in Catalonië. Verschillende N-VA politici bevonden zich zelfs in Catalonië, waar ze live verslag uitbrachten, andere gaven hun bedenkingen vanuit België.

Helga Stevens, Europarlementslid    95 tweets
Theo Francken, staatssecretaris    93 tweets
Sander Loones, Europarlementslid    62 tweets
Peter Dedecker, volksvertegenwoordiger    57 tweets
Siegfried Bracke, kamervoorzitter    47 tweets
Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse regering    21 tweets
Jan Jambon, federaal minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  20 tweetsOpenVLD politici lieten zich niet onbetuigd de afgelopen dagen. 
Guy Verhofstadt vervult tegenwoordig zijn rol als woordvoerder van de liberale fractie in het Europees parlement en niet zozeer als lokaal OpenVLD parlments, vandaar dat hij niet meegenomen werd in deze analyse. Uit de onderstaande grafiek blijkt duidelijk dat op zondag 1 oktober de OpenVLD politici niet zo actief waren, de activiteit op 28 september was intenser.

Bart Tommelein, Vlaams minister    72 tweets
Philip De Backer, staatssecretaris    42 tweets
Sven Gatz, Vlaams minister    38 tweets
Bart Somers, Vlaams parlementslid   21 tweets
Maggie De Block, federaal minister   21 tweets
Gwendolyn Rutten, partijvoorzitter    21 tweets


CD&V politici bleven grotendeels afwezig de afgelopen dagen, in vergelijking met de andere partijen.
Slechts twee CD&V politici hebben van donderdag 28 september tot en met zondag 1 oktober 20 of meer tweets gepubliceerd, minister Hilde Crevits (20 tweets) en Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere (28 tweets). Tijdens het referendum in Catalonië was op beide Twitter-accounts weinig activiteit te bespeuren, eerder minder in vergelijking met de voorgaande dagen.

Groen had twee politici die zich actief toonden op Twitter tijdens het referendum.

Kristof Calvo (die familiebanden heeft met Catalonië) publiceerde in de onderzochte periode 37 tweets, Europees parlementslid Bart Staes 27 tweets.


Verschillende Vlaams Belang politici waren de afgelopen dagen actief op Twitter. 
Het feit dat het Vlaams Blok 40 jaar terug gestart werd kwam vaak aan bod in de eigen tweets van de huidige Vlaams Belang politici. De activiteit tijdens het referendum op zondag 1 oktober bleef eerder beperkt, zowel in vergelijking met de overige dagen als in vergelijking met sommige andere partijen.

Stefaan Sintobin, Vlaams parlementslid  39 tweets
Tom Van Grieken, partijvoorzitter    32 tweets
Barbara Pas, kamerlid   27 tweets
Gerolf Annemans, Europaarlementslid    20 tweets


Geen enkele vooraanstaande politicus van de sp.a heeft van donderdag 28 september tot en met zondag 1 oktober 20 of meer tweets gepubliceerd.  
Joris Vandenbroucke, fractieleider sp.a Vlaams Parlement, bleef steken op 18 tweets.Politici van de N-VA zijn er in geslaagd om zich duidelijk te manifesteren tijdens het referendum in Catalonië. Ze waren er zeer snel bij om het geweld van de ordediensten te veroordelen. Andere partijen hebben duidelijk kansen laten liggen om zich van 28 september tot en met 1 oktober duidelijk op Twitter te tonen.

29 september 2017

Social media vacatures

Vaste lezers van dit blog zullen ongetwijfeld de oudere berichten over de social media vacatures op Belgische jobsites opgemerkt hebben. Het laatste bericht hierover dateert al van mei 2016.

De afgelopen maanden heb ik telkens de info verzameld, zodat ik nu een nieuw bericht kan delen.

Bij de VDAB bekwam ik het grootste aantal resultaten (762) voor de zoekopdracht "social media". Op de tweede plaats kwam LinkedIn met 488 resultaten. Bij Stepstone bekwam ik slechts 5 resultaten (op zichzelf een beetje verrassend omdat de maanden daarvoor zich tussen de 60 en 90 situeerde). Alle resultaten van de 6 jobsites tesamen geeft 1542 mogelijke vacatures. In de praktijk zullen sommige vacatures op meerdere sites gepubliceerd zijn, dus het effectief aantal vacatures waarin social media vermeld wordt zal een pak lager liggen.

De tweede grafiek geeft de evolutie van het aantal resultaten van telkens dezelfde zoekopdrachten. Van begin 2015 tot het voorjaar van 2016 is er een uitgesproken groei te zien, gevolgd door een lichte daling tot december 2016. In 2017 lijkt het aantal resultaten voor de verschillende zoekopdrachten vanaf maart 2017 zich te stabiliseren of zelfs lichtjes te dalen.


Dit zijn de zoekopdrachten bij de verschillende jobsites. Het aantal resultaten kan variëren en is bijgevolg niet gelijk aan de hierboven vermelde aantallen.

25 september 2017

Facebook en jobsites

Als je op jobsites gaat zoeken naar een zoekterm "Facebook", bekom je velerlei resultaten. Dit kunnen jobaanbiedingen zijn waarin ervaring met Facebook vereist wordt, het kan zijn dat een bedrijf verwijst naar de aanwezigheid op Facebook, of het kan een vacature bij Facebook zelf zijn.

Als je een dergelijke zoekopdracht lanceert op de belangrijkste jobsites, kan je de jobsites onderling vergelijken. Op welke jobsite bekom je dan de meeste of de minste zoekresultaten? Bij VDAB bekwam ik het grootste aantal zoekresultaten, 1090. Het kleinste aantal zoekresultaten, 17,  was te situeren bij Stepstone, gevolgd door Vacature waar er 18 resultaten waren.

Het leek mij ook interessant om het aantal zoekresultaten voor "Facebook" te vergelijken met het totaal aantal zoekresultaten (het aantal aangeboden publieke vacatures). Bij de VDAB bleek dan dat in 0,81% van de vacatures de zoekterm "Facebook" voorkwam (1090 op 134.721). Bij JobAt is deze verhouding nog veel lager, daar waren er slechts 35 zoekresultaten voor Facebook op 13.192 vacatures, wat neerkwam op 0,27%.

De onderstaande grafiek maakt dit alles duidelijk.

Facebook, de sociaalnetwerksite die in België het grootste aantal leden telt, wordt op de belangrijkste jobsites in België, slechts uitzonderlijk vermeld. Bij de VDAB komt de zoekterm "Facebook" slechts voor in 1 vacature op 124 (of 0,81%). Bij andere jobsites varieert dit van 1 op 250 tot 1 op 375 (0,27%) bij JobAt.

Dit is natuurlijk een momentopname, het is best mogelijk dat het aantal zoekresultaten en het totaal aantal vacatures op de jobsites ondertussen op de jobsites lichtjes afwijken van de hierboven aangehaalde cijfers.

19 september 2017

Top 5 Vlaams Belang politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire Vlaams Belang-politici op Twitter.
De verkozen politici van het Vlaams Belang hebben in vergelijking met hun collega's van de andere partijen een minder grote achterban op Twitter. De meest populaire Vlaams Belang politicus op Twitter is Filip Dewinter met meer dan 17.000 followers. Alle politici in de top 5 van zowel OpenVLD, CD&V als N-VA hebben telkens meer followers. Filip Dewinter wordt gevolgd door senator Anke Van dermeersch, Europarlementslid Gerolf Annemans, partijvoorzitter Tom Van Grieken en volksvertegenwoordiger Barbara Pas.

Geen enkele Vlaams Belang-politicus komt voor in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.

Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, Groen, N-VA, OpenVLD en sp.a

Top 5 Groen politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire Groen-politici op Twitter.
Kristof Calvo steekt duidelijk boven de andere Groen-politici uit, met iets meer dan 29.000 followers. Bovendien heeft hij de afgelopen maanden bijna 10.000 nieuwe followers bekomen, vermoedelijk door zijn actieve rol in het politieke gebeuren de afgelopen maanden. De tweede meest populaire politicus op Twitter is Vlaams parlementslid en voormalig voorzitter Wouter Van Besien met zo'n 12.500 followers. Huidig voorzitter Meyrem Almaci wordt nog voorafgegaan door Europarlementslid Bart Staes. Wouter De Vriendt sluit de lijst af. Groen maakt op dit ogenblik geen deel uit van de coalities op federaal en Vlaams niveau, zou dit een mogelijke verklaring kunnen zijn dat de populariteit van hun kopstukken achter blijft bij die van de andere partijen?

Geen enkele Groen-politicus komt voor in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.

Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, N-VA, OpenVLD, sp.a en Vlaams Belang.

Top 5 sp.a politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire sp.a-politici op Twitter.
Daniel Termont, de huidige burgemeester van Gent (en niet aanwezig in een van de parlementen ...), voert de lijst van meest populaire sp.a politici op Twitter aan, met ruime voorsprong op de tweede. Op de tweede plaats vinden we Freya Van den Bossche, tegenwoordig Vlaams parlementslid. De bio van haar Twitter-account is zeer beknopt, net als de bio van de account van Yasmine Kherbache. Freya Van den Bossche heeft het afgelopen jaar niet zo veel getweet in vergelijking met haar collega-politici. Zou dit de verklaring zin voor de eerste beperkte toename van het aantal followers van haar account? Partijvoorzitter John Crombez komt op de derde plaats, gevolgd door Europarlementslid Kathleen Van Brempt. De lijst wordt afgesloten door Yasmine Kherbache, Vlaams parlementslid.

Enkel Daniel Termontt heeft een plaatsje weten te bekomenin de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.
Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, Groen, N-VA, OpenVLD en Vlaams Belang.

Top 5 N-VA politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire N-VA-politici op Twitter.
Partijvoorzitter Bart De Wever voert de lijst aan. Volgens zijn bio wordt zijn account beheerd door het partijsecretariaat. Het aantal berichten dat op zijn Twitter-account gepubliceerd wordt, is zeer bescheiden. De afgelopen 12 maanden waren het er slechts 88. De tweede meest populaire N-VA politicus op Twitter, staatssecretaris Theo Francken, is daarentegen veel actiever, met meer dan 4800 berichten op Twitter de afgelopen 12 maanden. Het aantal nieuwe followers van Theo Francken lag ook iets hoger dan de aangroei bij Bart De Wever (30.190 versus 26.600). De top 5 wordt vervolledigd met minister Jan Jambon, Siegfried Bracke, de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en minister Johan Van Overtveldt.

Enkel Bart De Wever komt voor in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.
Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, Groen, OpenVLD, sp.a en Vlaams Belang.

Top 5 CD&V politici op Twitter

Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire CD&V-politici op Twitter.
De meest populaire CD&V politicus op Twitter is Kris Peeters, met op 1 september 2017 meer dan 56.000 followers. Hierdoor heeft hij ook zijn plaats verdiend in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht. De overige vier CD&V politici komen niet voor in deze top 10. Hilde Crevits staat net onder de top 10, dus indien zij haar opgang kan blijven waarmaken, kan ze misschien binnen enkele maanden ook deel uitmaken van de top 10. Partijvoorzitter Wouter Beke komt op de derde plaats, gevolgd door Marianne Thyssen, sinds 2014 Europees commissaris. De top 5 wordt afgesloten door minister Koen Geens.

Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : Groen, N-VA, OpenVLD, sp.a en Vlaams Belang.

Top 5 OpenVLD politici op Twitter

Verschillende OpenVLD-politici hebben een indrukwekkend aantal followers verzameld. Hieronder kan u kennis maken met de 5 meest populaire OpenVLD-politici op Twitter.

Guy Verhofstadt wist tot nu het grootste aantal followers te bekomen. Vincent Van Quickenborne was de eerste politicus die bekend stond als mister Twitter. Ondertussen de aangroei van zijn followerbase wat achter gebleven, enkele maanden terug is hij voorbij gestoken door Alexander De Croo. Gwendolyn Rutten, de huidige voorzitter van OpenVLD staat op de vierde plaats op ruime achterstand op Vincent Van Quickenborne. Annemie Turtelboom, voormalig minister en nog steeds volksvertegenwoordiger sluit de top 5 af. Het bio in haar Twitter-profiel is zeer kort ...

Drie van deze OpenVLD politici komen ook voor in de top 10 van Belgische politici op Twitter, zie dit bericht.

Maak ook kennis met de meesst populaire politici van de andere Vlaamse partij in de volgende berichten : CD&V, Groen, N-VA, sp.a en Vlaams Belang.

13 september 2017

Belgische Politici op Twitter

Wie is de populairste Belgische politicus op Twitter? Op deze vraag kon u vroeger af en toe het antwoord vinden op dit blog, bijvoorbeeld in dit bericht van juni 2017. En nu kan u vernemen welke politici er deel uitmaken van de top 10 op 1 september 2017.

Elio Di Rupo is nog steeds de politicus die bovenaan de rangschikking terug te vinden is, hij heeft meer dan 261.000 followers (kwatongen beweren dat er daar een heleboel fake accounts bij zouden zijn ...). Elio Di Rupo heeft een ruime voorsprong op de tweede politicus, Guy Verhofstadt, tegenwoordig actief in het Europees Parlement.  Guy Verhofstadt telt al meer dan 195.000 followers, waarvan hij er meer dan 110.000 bijgewonnen heeft de afgelopen 12 maanden. Op de derde plaats vinden we Charles Michel, Eerste Minister, met meer 162.000 followers. In de top 10 vinden we nog steeds 3 OpenVLD politici terug (Guy Verhofstadt, Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo), 2 PS politici (Elio Di Rupo en Paul Magnette) en 2 MR politici (Charles Michel en Didier Reynders). N-VA, CD&V en sp.a hebben telkens 1 politicus in de top 10 (respectievelijk Bart De Wever, Kris Peeters en Daniel Termont). Dit wil zeggen dat verschillende partijen niet aanwezig zijn in de top 10: Groen, Vlaams Belang, cdH, Ecolo en DéFi.


Het tweede overzicht toont nogmaals de top 10 politici, maar telkens met de evolutie van het aantal followers de afgelopen 12 maanden. De spectaculaire aangroei van het aantal followers van Guy Verhofstadt valt duidelijk op. Van de politici in de top 10 is Vincent Van Quickenborne de politicus die de minst grote aangroei kende de afgelopen twaalf maanden, maar 6494 nieuwe followers. Een jaar terug stond hij nog op de 5de plaats in de top 10, nu kan je hem terugvinden op plaats 7. De 10de plaats van Kris Peeters is nog eventjes veilig. Na hem komen drie politici met zo'n 50.000 followers (Gwendolyn Rutten, Theo Francken en Hilde Crevits). Voorlopig heeft Kris Peeters nog een mooie voorsprong op dit trio.

De onderstaande grafiek toont eveneens de evolutie van de followers. Indien de evolutie van de afgelopen 12 maanden zich doorzet, zal Guy Verhofstadt in de loop van 2018 Elio Di Rupo voorbijsteken qua aantal followers. Charles Michel blijft hoogstwaarschijnlijk nog een tijdje comfortabel op de derde plaats. De kloof met Didier Reynders lijkt maand na maand ietsje groter te worden en een andere challenger lijkt er voorlopig niet te zijn.

Het derde overzicht toont de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers het afgelopen jaar. In deze rangschikking kan je Guy Verhofstadt bovenaan vinden met een indrukwekkende toename van meer dan 110.000 followers. Op de tweede plaats vinden we Charles Michel terug, met een toename van meer dan 56.000 followers. Op de derde plaats komt Elio Di Rupo met nog steeds meer dan 31.000 nieuwe followers. Theo Francken kwam de laatste 12 maanden vaak in de pers en was zelf zeer actief op Twitter. Dit had duidelijk effect op de toename van het aantal followers, meer dan 30.000 nieuwe followers de afgelopen maanden. Niettegenstaande Bart De Wever (of de personen die zijn Twitter-account beheren) amper actief is op Twitter (slechts 88 gepubliceerde berichten de afgelopen 12 maanden), bekwam zijn Twitter-account meer dan 28.000 nieuwe followers, waarbij hij op de vijfde plaats komt in de rangschikking van de groeiers.

Het vierde overzicht geeft de aangroei van het aantal followers per maand. De toename in augustus, waar de politieke activiteit traditioneel op een laag pitje staat, is opmerkelijk. Charles Michel telt bijvoorbeeld meer dan 10.000 nieuwe followers. Tijdens de vakantiemaanden heeft Hilde Crevits, de Vlaamse minister van onderwijs, ook veel nieuwe followers weten aan te trekken ...
De laatste grafiek geeft de cumulatieve toename van het aantal followers. De toename sinds juni 2017 is opmerkelijk. De ruwe cijfertjes laten spijtig genoeg niet toe uit te maken of de toename te wijten is aan "echte" of aan "fake" accounts.

Labels: , ,

14 juni 2017

Belgische Politici op Twitter

In 2016 kon je regelmatig op dit blog berichten lezen over Belgische politici op Twitter. De laatste update dateerde van november 2016. Het werd stilaan tijd voor een update. De afgelopen maanden heb ik de evolutie van de Twitter-accounts van de verkozen Belgische poitici verder opgevolgd, het kwam er niet van om de inzichten te delen ...

De 10 politici die in november 2016 opdoken in de top 10 van politici op basis van het aantal followers van hun Twitter-accounts zijn dezelfde gebleven, sommige politici staan echter op een andere plaats.

Elio Di Rupo is nog steeds de politicus die bovenaan de rangschikking terug te vinden is, met meer dan 250.000 followers. Het gerucht gaat dat een deel van zijn followers wel eens fake zouden kunnen zijn ... Op de tweede plaats staat ondertussen Guy Verhofstadt met zo'n 163.000 followers. Guy Verhofstadt  is al een tijdje vertrokken uit de Belgische politiek, hij is al een tijdje actief op Europees niveau, wat hem ongetwijfeld extra populariteit op Twitter oplevert. Premier Charles Michel heeft met zijn 140.000 followers voldoende om de derde plaats in te nemen. Hij heeft een ruime voorsprong op Didier Reynders, minister van buitenlandse zaken die zo'n 106.000 followers heeft. Alexander De Croo, op plaats 5, heeft ondertussen Vincent Van Quickenborne voorgestoken. Bart De Wever staat nog steeds op de 7de plaats. Paul Magnette heeft van plaats gewisseld met Daniel Termont. De top 10 wordt net als 6 maanden terug afgesloten door Kris Peeters, die zo'n 51.000 followers heeft voor zijn Twitter-account.

De tweede grafiek toont de evolutie van het aantal followers de afgelopen maanden voor de top 10. Bij Guy Verhofstadt valt de sterke toename op, maand na maand. Bij Elio Di Rupo daarentegen lijkt de maandelijkse aangroei van het aantal followers lichtjes te dalen. De Twitter-account van Vincent Van Quickenborne is de account met de laagste maandelijkse toename, gemiddeld zo'n 350 tot 400 netto toename elke maand.

Het derde overzicht toont de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers in mei 2017. Hier staat Guy Verhofstadt bovenaan, wat natuurlijk geen verrassing is. Op de tweede plaats vinden we Charles Michel. Didier Reynders komt op de derde plaats, op de voet gevolgd door Elio Di Rupo. Gwendolyn Rutten heeft ook haar plaats verdiend in de top 10 van de grootste toename van het aantal followers. Met zo'n 1100 nieuwe followers staat ze op plaats 8. In de globale rangschikking staat ze elfde, nog een eindje achter Kris Peeters op plaats 10. Paul Magnette kreeg in oktober 2016 een sterke toename van het aantal followers, wat samenviel met zijn betrokkenheid in het CETA-dossier. Ondertussen is de aangroei van followers van zijn Twitter-account teruggevallen. De aangroei van het aantal followers van de Twitter-account van Kris Peeters blijft achter bij de aangroei voor Wouter Beke.

De vierde grafiek geeft de maandelijkse toename van het aantal followers van de 10 politici die de grootste toename kenden van het aantal followers in mei 2017.

Het valt op dat de twee lijstjes (top 10 op basis van followers en top 10 van sterkste aangroei) in grote mate gedomineerd worden door politici van liberale partijen, met telkens 5 politici. Politici van Groen en Ecolo staan ruim achter de top 10, met zo'n 23.000 followers (rond plaats 20) heeft Kristof Calvo nog een zeer sterke achterstand goed te maken. De meest populaire Vlaams Belang politicus is Filip Dewinter met iets meer dan 16.000 followers (rond plaats 30). De top lijstjes kleuren bijgevolg stevig blauw, met een vleugje rood (sp.a en PS) en oranje (N-VA en CD&V).

12 juni 2017

Twitter Trending

Al geruime tijd toont Twitter je de trending topics van je locatie.


Twitter toont enkel de actuele trends, je kan niet opzoeken welke onderwerpen trending waren enkele uren of een dag terug. Het opzoeken van de trends voor een andere locatie vereist dat je telkens je locatie aanpast. Gelukkig zijn er allerlei sites die je info over trending topics bezorgen.

Hottodoko is een site www.hottodoko.com en een bijhorende Twitter-account @hottodoko. Per dag zijn er enkele tweets met "Now trending in Belgium:". Op de site www.hottodoko.com krijg je meer info, je kan de refresh-frequentie zelf aangeven en je ziet de tweets live opduiken. Hoe de site de trending topics bepaalt staat niet aangegeven.Trendsmap Belgium publiceert op de Twitter-account @TrendsBelgium elk uur twee tweets, één met het topic dat trending is en één met de Twitter-account die trending is. Op de website www.trendsmap.com/local/belgium krijg je meer info, maar je krijgt vrij snel een popup die je aanspoort een betalend abonnement te nemen. Een overzicht van de actuele trends ontbreekt spijtig genoeg.


Trends24 geeft op de site trends24.in/belgium een historisch overzicht van de trending topics voor een land (hier dus Belgium). Je kan tot 23 uren teruggaan. De site toont vrij duidelijk Google Ads (als je geen adblocker geactiveerd hebt ...). De site toont geen detail tweets, geen grafieken, ... De initiatiefnemer achter Trends24 heeft al verschillende Twitter-accounts aangemaakt, onder meer @_Trends24, maar ze zijn nog niet actief.Twitto is een Belgisch initiatief. Twitto, "the real time dashboard of tweets geolocated in Belgium", is gebaseerd op geolocated tweets, tweets die expliciet een geo-locatie opgeven. Enkele keren per dag komen er tweets van @Twitto_be met de trending hashtags en de trending users, waar telkens 3 hashtags en 3 users getoond worden. Op de site twitto.be krijg je info over de geolocated tweets (11605 de laatste 24 uren), met zelfs een visualisatie op een kaart gebaseerd op de locatie van de tweets.Trendinalia Belgium is een site waar je een schat van informatie kan vinden over trending topics voor een land. Het aantal trending topics is veel groter in vergelijking met de andere sites (op het ogenblik dat de screenshot genomen werd waren het er 105). De lijst van trending topics bevat zowel hashtags als gewone termen. Op plaats 18 stond nog steeds #estbel, de hashtag voor de voetbalwedstrijd Estland - België die plaats vond op 9 juni ... Er was een Twitter-account voor Trendinalia Belgium - @trendinaliaBE, maar die is ondertussen suspended. Er zijn er nog verschillende over andere landen.Zo zie je maar dat er verschillende sites en Twitter-accounts zijn die informatie over trending topics in België delen.

13 december 2016

Belgian Social Media Monitor - december 2016

U heeft er een tijdje op moeten wachten, maar hieronder kan u nogmaals kennis maken met het overzicht van publieke bronnen over social media in België en af en toe ook wereldwijd. Het vorige overzicht dateert van mei 2016. In de tussentijd heb ik wel de cijfers verzameld, maar ben ik er niet toegekomen dit overzicht te publiceren.

Wat zijn de belangrijkste tendenzen.
  • Facebook telde begin december 2016 6,6 miljoen accounts in België, status quo ten opzichte van november, een groei van 12% over de laatste 12 maanden.
  • De groei bij LinkedIn is ondertussen teruggevallen tot 11% op jaarbasis. Ten opzichte van november is het aantal accounts in België stabiel gebleven op 3 miljoen.
  • De groei van de blogplatformen is zeer klein geworden. Het Franse Canalblog *groeit nog met 6% op jaarbasis, Bloggen.be blijft steken op 3%, Seniorennet moet het stellen met 2%, Skyrock laat een daling van 2% zien. Het aantal Belgische profielen bij Blogger.com, de blogdienst van Google is ten opzichte van een jaar terug met 4% gedaald.
  • De registratie van .be domeinen is ook sterk teruggevallen, tot 2% op jaarbasis.
  • Voor verschillende platformen is er nog steeds geen publieke bron over het aantal accounts in België: Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, .
De basis van dit overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin december 2016 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (november 2016) en van vorig jaar (december 2015).

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootste sociaalnetwerksites in België. De gegevens van Twitter zijn van een schatting die al een tijdje meegaat (zie verder). De gegevens van Google+ zijn afkomstig van een bron die er ondertussen ook mee gestopt is (zie verder).

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van december 2015 tot december 2016.

Facebook
- Facebook : 6.600.000 people who live in Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar december

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet 100% betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 10 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 38 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 166 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld. De grafiek toont voor april 2015 een lichte dip, die ongetwijfeld samenhangt met de opkuis van inactieve fans door Facebook in de loop van de maand maart 2015.


LinkedIn
- Linkedin profiles : 3.000.000 Linkedin profiles voor Belgium, status quo ten opzichte van november, een stijging van 11% ten opzichte van december vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal LinkedIn profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 1.354 groups refering to Belgium, zo goed als status quo ten opzichte van november, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 44.083 jobs in Belgium, een stijging van 4% ten opzichte van november, een daling van 339% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin laat ook toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 39.385 companies, een stijging van 19% ten opzichte van november, een stijging van 58% ten opzichte van vorig jaar.

De cijfers voor LinkedIn staan hieronder in een grafiek voorgesteld. De evolutie van het aantal jobs over de laatste maanden toont een bizar verloop. Van oktober 2015 is het aantal jobs op het LinkedIn-platform sterk beginnen te stijgen. Vanaf oktober 2016 is het aantal jobs teruggevallen. De evolutie van de andere drie indicatoren (aantal accounts, aantal groepen en aantal bedrijven) lijkt eerder stabiel toe te nemen.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal LinkedIn profielen in België.

De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform. Tot mei 2015 was er een stabiele groei. Nadien schommelt het aantal bedrijven.


Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. In de beginjaren van Twitter bestonden terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Dit waren de tijden dat toegang tot de Twitter API niet aan beperkingen onderhevig was. De meeste van deze sites bestaan niet meer. Mijn ervaringen wezen overigens uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het (verre) verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).In een Twitter-conversatie in augustus 2014 en nadien nogmaals op een event in oktober 2014 bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

In de Digimeter 15 studie werd ook gepeild naar het gebruik van Twitter. Volgens dit onderzoek beschikt 31% van de personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek over een account op Twitter. 12% (meer dan een derde) heeft Twitter echter de afgelopen maand niet meer bezocht. Deze cijfers van toepassing zijn voor Vlamingen tussen 18 en 65 jaar. In eerder bericht op dit blog leek dit percentage mij veel te hoog.

Twitto.be was een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toonde. In januari 2016 waren er 122.407 dergelijke top Twitter influencers. Sinds begin 2016 is Twitto er mee gestopt deze info te geven. De site is omgebouwd om een idee te geven van de geo-targeted tweets voor België.


Begin januari 2015 heb ik een eigen initiatief aangekondigd, de Twitter Bel200. Dit is een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts, samengesteld uit 20 groepen van telkens 10 accounts. Door elke maand de toename op te volgen van het aantal followers van deze accounts bekomen we hopelijk een interessante indicator. In dit bericht kan u de laatste grafieken bekijken. De Twitter Bel200 toont dat de toename van het aantal followers van januari 2015 telkens lichtjes vertraagde tot augustus 2016, op twee maanden na met een plotse toename. In de maanden van de terreuraanslagen te Parijs (november 2015) en Brussel & Zaventem (maart 2016) was er plots hogere toename van het aantal followers). De laatste maanden is de toename van het aantal followers opnieuw telkens een beetje groter te worden. De gemiddelde toename van het aantal followers in november 2016 bedroeg 1,6% op maandbasis. Meer info in dit bericht.


Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 3,291 billion accounts, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar.

Op CircleCount - Population rate per country werd voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. Spijtig genoeg is CircleCount er enkele maanden terug mee gestopt. Volgens de info van begin april 2016 telde België 1.114.574 geregistreerde Google Plus gebruikers.


Blogs
- seniorennet : 23.815 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van november, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 189.209 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van november, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 25.662.555 blogs, een daling van 1% ten opzichte van november, een daling van 2% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.463.831 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van november, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.

Blogger.com
Blogger.com is de blogdienst van Google. Een heleboel Belgen hebben de weg naar Blogger.com gevonden om een eigen blog te starten. Via deze zoekopdracht kan je makkelijk het aantal Belgen op Blogger.com opvragen. Het aantal bloggers (die eventueel meer dan 1 blog hebben op het Blogger.com platform) lijkt volgens de onderstaande grafiek eerder stabiel te blijven.

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 325,7 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar
- 142,9 miljard posts, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De groei van het globaal aantal blogs en posts is stabiel over de opgevolgde periode.


Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Het totaal aantal blogs wordt er niet meer vermeld.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De stats-pagina vermeldt gelukkig nog wel enkele andere interessante statistieken.
- 23,6 billion pages worden maandelijks bekeken, een daling van 1% ten opzichte van november, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
- 69,5 million new posts maandelijks, een daling van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar
- 46,8 million new comments maandelijks, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de activity-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands stond op de 10de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.

Wordpress vertoont in ieder geval geen stevige groei meer, het blijft eerder een stabilisatie, wat ook blijkt uit de onderstaande grafiek.

Medium
Medium is een online publishing platform, gelanceerd in augustus 2012 door Evan Williams. Evan Williams heeft er al een indrukwekkende track record opzitten, hij was bijvoorbeeld betrokken bij Blogger, de blogdienst die in 2003 overgenomen werd door Google. Vervolgens was hij een van de mede-oprichters van Twitter.

Zoals aangegeven in deze eerdere blogpost zijn er twee indicatoren die geciteerd wordt als indicatief voor het aantal gebruikers op het Medium-platform.
- 1.200.000 followers van @medium, een stijging van 9% ten opzichte van november
- 3.890.000 pages volgens google, een daling van 9% ten opzichte van november

De onderstaande grafiek geeft een visueel beeld van de evolutie van beide indicatoren voor Medium.

Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 332.637.270 leden, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar

Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 181.319.642 leden, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van november, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar

Na de initiële sterke groei lijkt de groei vanaf februari 2015 op een veel lager pitje te staan. De laatste maanden is er amper sprake van groei.

Tinder
Tinder is een app die je toelaat contacten te leggen met andere personen. Op de About Tinder page staan enkele cijfertjes over Tinder.
- 1,4 miljard swipes per dag
- 26 miljoen matches per dag
- 10 miljard matches
- actief in 196 landen
Dit zijn nog steeds dezelfde cijfers sinds februari 2016.


Flickr
Flickr is een foto-site die gestart werd in 2004 en die in 2005 overgenomen werd door Yahoo. Deze site bevat ook kenmerken van een social media platform, zoals posts (= foto's), reacties op berichten, vrienden en groepen.
- Belgium group : 6.914 members, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van november, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 2.993.720 items,een stijging van minder dan 1% ten opzichte van november
- Geotag "Belgium" : 2.763.511 items, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van november, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 9.866 foto's, een stijging van 3% ten opzichte van november, een stijging van 52% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 15.705 foto's, een stijging van 3% ten opzichte van november, een stijging van 61% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 193.186 foto's, een stijging van 3% ten opzichte van november, een stijging van 53% ten opzichte van vorig jaar

Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is in juli 2016 laatst aangepast en bleef deze maand ongewijzigd, wat vermoedelijk nog enkele maanden zo zal blijven.
- 500 million monthly active users
- 95 million average photos per day

Een overzicht van de populairste Instagram-accounts van Belgische merken, bedrijven en organisaties kan u terugvinden in dit bericht van juni 2015.


Op Instagram kan je nagaan hoe vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 194.248 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 87% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 715.118 photos, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 69% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 5.614.624 photos, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 57% ten opzichte van vorig jaar

Dit bericht van juni 2015 geeft een mooi inzicht welke hashtags van Belgische provinciehoofdsteden het goed deden op Instagram.


Youtube
- Youtube videos for Belgie : 853.000, een stijging van 8% ten opzichte van november, een stijging van 47% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.730.000, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 5.850.000, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de start van de opvolging is eerder wispelturig.

Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 4.631, een stijging van 3% ten opzichte van november, een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 10.000, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 33.600, een stijging van 2% ten opzichte van november    , een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Midden 2013 was er een plotse dip in het aantal zoekresultaten, maar ondertussen lijkt de evolutie eerder stabiel te zijn.

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 3.279, een stijging van 2% ten opzichte van november, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 58.318, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 55.322, een stijging van 4% ten opzichte van november, een stijging van 44% ten opzichte van vorig jaar

Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.884.867, zo goed als status quo ten opzichte van november, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 804.719, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 3.808, een stijging van 1% ten opzichte van november, een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal actieve gebruikers blijft rond de 3.800 à 3.900 schommelen, daar zit duidelijk geen stevige groei meer in.

Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde november 2015 waren er 1.553.385 geregistreerde .be domeinen, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van november, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar.

Geregistreerde .vlaanderen, .brussels en .gent domeinen

Via de site  ntldstats.com kan je het aantal geregistreerde domeinen opvragen per domeinnaam, vooral voor de "nieuwe" top level domeinnamen, dus niet voor de .be domeinen. Maar je kan er bijvoorbeeld wel info vinden op de .vlaanderen, .brussel en .gent domeinnamen. De eerste domeinen met deze extensies werden reeds in september 2014 geregistreerd.
- .vlaanderen domeinen : 6.642, een stijging van 2% ten opzichte van november, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- .brussels domeinen : 6.907, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- .gent domeinen : 3.367, een stijging van 1% ten opzichte van november, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar

Voor de .vlaanderen, .brussels en .gent domeinen is er over de opgevolgde periode een lichte groei.

De evolutie van het aantal geregistreerde domeinen is weergegeven in de onderstaande grafiek.


De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van mei 2015.


De laatste grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds oktober 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van oktober 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van iets meer dan 6 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members met een factor zes te vergroten, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Related Posts with Thumbnails